Μελέτη–κατασκευή εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων Γ.Ν. Αθηνών  

  •  εισόδου Ερυθρού σταυρού
  • 25584
  • 0002