Ανακαίνιση κτιρίου ΔΕΔΔΗΕ επί της ΣΥΓΓΡΟΥ 98-100

  • 0496
  • 0466
  • 0445

Πληροφορίες Έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 98 – 100